پل آزادگان بندرعباس

محل اجرا: بندرعباس
شرکت سازنده: سازندگی اننصار
آدرس: بندر عباس
کارفرما.
مجریشرکت سازندگی انصار
طول تابلیه.
عرض پل.
حداکثر ارتفاع.
طول رمپ ها.
تعداد ستون ها.
تعداد شمع هاي هر ستون.
تعداد كوله ها.
تعداد شمع های هر كوله.
تاریخ اتمام.

آخرین اخبار پروژه