اخبار داخلی

اخبار و رویدادهای داخلی

از سرچشمه نور

خوش اخلاقی، نصف دين است

حضرت محمد (ص)
الخصال :ج1،ص 30،ح106

خوش خويى گناه را ذوب مى كند، همچنان كه آفتاب يخ را

امام صادق (ع)

الكافي :ج 2،ص100،ح7

 

خوش‏‌برخوردى، برادرى را استوارتر مى‌‏كند .

غرر الحكم : ح ۴۸۲۷

امام علی (ع)

فرم درخواست اماکن رفاهی هلدینگ تجلی مهر ایرانیان

برا ی رزرو اماکن رفاهی، میتوانید از این طریق درخواست خود را ارسال فرمائید.