اخبار داخلی

اخبار و رویدادهای داخلی

hadis
از سرچشمه نور

هرکه علم جوید خدا عهده دار روزی آن شود.

“پیامبر مهربانی (ص)”

 

علم مایه اقتدار است.

“امام علی (ع)”

سه چیزند که با وجود آنها ضرری به انسان نمی‌رسد:

دعا هنگام اندوه، طلب آمرزش هنگام گناه، شکر هنگام برخورداری از نعمت.

“امام صادق (ع)”

فرم درخواست اماکن رفاهی هلدینگ تجلی مهر ایرانیان

برا ی رزرو اماکن رفاهی، میتوانید از این طریق درخواست خود را ارسال فرمائید.