نصب شیشه سکوریت ورودی واحد‌های اداری
تکمیل یراق شیشه های اسپایدر واحد‌های تجاری
نصب تجهیزات بی ام اس
تکمیل نصب نورپردازی خطی در راهروها و لابی طبقات اداری
حفر چاه ارت جهت پست برق پروژه پدیدار،طبق در خواست پیمانکار اداره برق