شرکت تجلی مهر ایرانیان در نظر دارد مجتمع تجاری – اداری واقع در تهران – خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) – بالاتر از چهار راه جهان کودک – نبش خیابان پدیدار  را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . متقاضیان می توانند  در صورت تمایل جهت بازدید ملک  حد اکثرتا روز شنبه مورخ 20/09/1400 از ساعت 8 الی  12  به نشانی  فوق مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده  مبلغ000/500 ریال به حساب  شماره  1 – 35034000 – 4 – 396  به  نام شرکت تجلی مهر ایرانیان  نزد بانک سینا واریز و رسید آن را هنگام دریافت اسناد  مزایده تحویل نمایند.

کاربری

ویژگی های ملک قیمت پایه (ریال) شرایط فروش
تجاری – اداری

دارای دو بر در خیابان های آفریقا و پدیدار- نمای زیبا و منحصر به فرد همجواری با میدان ونک و بزرگراههای مدرس،همت و حقانی دارای سه ورودی مجزا –  دسترسی آسان به شبکه مترو –  استفاده از بهترین مصالح روز  دارای  113 پارکینگ

6.384.000.000.000

به صورت  نقد

  • 5 درصد از مبلغ پایه معادل 319.200.000.000 ریال می بایست بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب   بانک سینا به  شماره 1 – 35034000 – 4- 396  به  نام شرکت تجلی مهر ایرانیان  واریز و یا معادل آن  چك رمزدار یا  ضمانت نامه بانکی ارائه گردد .

به پیشنهادات فاقد سپرده ،  مبهم ،   کمتر از مبلغ پایه ، مشروط و نیز پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت اعلام شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . متقاضیان می بایست پیشنهاد خود را  حد اکثر تا پایان وقت اداری  شنبه مورخ 20/09/1400  توسط پست پیشتاز به نشانی تهران – خیابان میرزای شیرازی – کوچه 17 – پلاک 19 – طبقه اول – واحد مالی (کد پستی 1586667111 ) ارسال و یا به صورت حضوری به  مدیریت مالی شرکت  به نشانی مذکور تسلیم و رسید دریافت نمایند .پاکات پیشنهاد ، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 21/09/1400 در محل شرکت مفتوح میگردد .    هزینه های   آگهی و ارزیابی ملک بعهده برنده یا برندگان می باشد  .

مشخصات ملک

متراژکل

10هزار متر مربع

تعداد طبقات

12

متراژ اداری

4000متر مربع در 6 طبقه و 31 واحد

متراژ تجاری

580 متر مربع در یک طبقه

تعداد پارکینگ

113 واحد در 5 طبقه منفی

  • درصورت انصراف برنده اول ، سپرده وی به نفع شرکت تجلی مهر ایرانیان  توقیف و معامله با برنده  دوم انجام خواهد شد .
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های  09123477821 (آقای جوکار ) و 95 –  02188863294 تماس  و یا به وب سایت www.tmiranian.com مراجعه فرمایید .
  • شرکت تجلی مهر ایرانیان در رد و یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد  .