مراسم تکریم جناب آقای دکتر ترابی و معارفه جناب آقای مهندس قلعه نوئی به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ تجلی مهر ایرانیان در روز یکشنبه مورخ 1400/08/16 برگزار گردید.

در این مراسم جناب آقای دکتر رابی گزارشی از عملکرد 22 ماهه خود بطور خلاصه ارائه کردند و در پایان بیانات خود پیشنهاداتی به جناب آقای مهندس قلعه نوئی ارائه دادند.

در ادامه مراسم جناب آقای دکتر فقیه رئیس هیات مدیره از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر ترابی در مدت مدیریت ایشان تشکر کردند و به جناب آقای مهندس قلعه نوئی که قبول سمت کردند، خیر مقدم گفتند و برای ایشان در سمت مدیریت عامل هلدینگ تجلی مهر ایرانیان آرزوی موفقیت داشتند.

و در پایان جناب آقای مهندس قلعه نوئی با ارائه مختصری از برنامه های آتی خود ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر ترابی، با ایجاد فضایی صمیمی تمامی کارکنان را دعوت به همکاری کرده و با ترصیم آینده ای روشن برای مجموعه ی شرکت آرزو کردند.