اسامی برندگان نهایی مسابقه کتابخوانی دهه فجر انقلاب اسلامی
قرعه نفر اول
قرعه نفر دوم
قرعه نفر سوم