ساختار سازمانی شرکت تجلی مهر ایرانیان

اعضای هیات مدیره

image

دکتر محمد باقر فقیه

رئیس هیات مدیره

image

دکتر مرتضی ترابی

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

image

مهندس محمد اکبری

عضو هیات مدیره

مهندس محمود ایلخان

عضو هیات مدیره

دکتر جواد تک روستا

عضو هیات مدیره

مدیران شرکت

image

مهندس محمد اکبری

معاون سرمایه گزاری و فروش

image

مهندس محسن صومعه

مدیر فنی و توسعه فناوری

image

دکتر مجتبی سراج

مدیر برنامه ریزی و اقتصادی

image

مهندس محمد حسین نانواکناری

مدیر بازرسی و امور مدیران

image

مهندس محمد اکبری

سرپرست املاک

image

مدیر مالی

image

مهدی لاهوت شیخ احمد

مدیر حقوقی

image

مهندس سوخته سرایی

مدیر حراست

image

علی حشمتی نژاد

مدیر اداری و پشتیبانی

image

مهندس علی فرقانی

مدیر روابط عمومی و دفتر مدیرعامل

image

میثم پورحسینی

مدیر حسابرسی داخلی