ساختار سازمانی شرکت تجلی مهر ایرانیان

اعضای هیات مدیره

دکتر علی اکبر شعبانی فرد

رئیس هیات مدیره

دکتر سید فخرالدین حیدری منش

مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

دکتر تورج فرهادی

نایب رییس هیات مدیره

دکتر مجید رباطی

عضو هیات مدیره

image

دکتر غلامرضا مرادی رودپشتی

عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی، منابع انسانی و پشتیبانی

مدیران شرکت

مهندس محمد علی محمودیان

مدیر فنی و مهندسی

دکتر مجتبی سراج

مدیر برنامه ریزی و اقتصادی

حامد افکاری مهربانی

مدیر حقوقی و املاک

مهندس محمد سوخته سرایی

مدیر حراست