جلسه تودیع مدیرعامل سابق شرکت کوثر آذربایجان، جناب آقای مهندس یوسف عطاری و معارفه سرپرست جدید شرکت برگزار گردید.

در این جلسه  جناب اقای دکتر حیدری منش مدیرعامل و جناب اقای دکتر شعبانی فرد، رییس هیئت مدیره و جناب اقای دکتر مرادی رودپشتی عضو هیئت مدیره هلدینگ تجلی مهر ایرانیان حضور داشتند و از زحمات جناب آقای مهندس یوسف عطاری در طول مدت خدمت به عنوان مدیرعامل شرکت کوثر آذربایجان تقدیر و تشکر به عمل آمد و جناب اقای عباس افخم جاوید به عنوان سرپرست شرکت معرفی شد.