بامید خداوند متعال و همت بلند همکاران عزیز انشاءالله بزودی شاهد شروع عملیات اجرایی این پروژه ها در فاز ۴ و فاز ۵ توسط شرکت کوثر آذربایجان باشیم.