بازدید مقامات استان خراسان از جمله معاون استاندار و فرماندار مشهد ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونین شهرداری و..‌ در تاریخ 1400/4/8 از بزرگترین مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا که در طبقه ۵ مرکز خرید و گردشگری برج های دوقلوی مهر کوهسنگی شرکت فراسوی شرق در حال خدمت رسانی به هموطنان است.