در تاریخ 5 دی ماه1401 و در محل شرکت فراسوی شرق خراسان و با حضور جناب آقای دکتر سید فخرالدین حیدری منش، مدیرعامل هلدینگ تجلی مهر ایرانیان، جلسه معارفه اعضای جدید هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت برگزار شد.

در این جلسه آقایان عباسعلی منزل آبادی، منوچهر مرادی فرزانه، حامد افکاری مهربانی و جلال جمالی کاظمینی به عنوان اعضای هیأت مدیره و جناب آقای مهندس رضا بشیر به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره منصوب شدند.