بتن ریزی قسمت پنجم فنداسیون بلوک الحاقی B پروژه ستایش به حجم 215 متر مکعب در تاریخ 99/9/25 توسط همکاران محترم . با تشکر از همکاران محترم شرکت کوثر اذربایجان.