بتن ریزی قسمت اول سقف ۱۸ سازه ای جمعا برابر ۱۴۰ متر مکعب در تاریخ 16و18و19 بهمن ماه (به وسیله تاورکرین) توسط همکاران محترم.با تشکر از همکاران محترم شرکت کوثر آذربایجان .