اتمام عملیات تخریب پروژه مسکونی ابوذر مشهد در تاریخ 99/9/1 توسط همکاران شرکت فراسوی شرق.با تشکر از زحمات این عزیزان.