ادامه نصب شیدرها در نما
ادامه ساب طبقه ۱
نصب گریل های طبقه منفی یک
لایه ماقبل آخر اپوکسی منفی ۵